ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να σας βοηθήσουν εξειδικευμένοι έμπειροι δικηγόροι σε υποθέσεις που αφορούν:

 • Ποινικό Δίκαιο,
 • Εμπορικό Δίκαιο,
 • Εταιρικό Δίκαιο,
 • Αστικό Δίκαιο,
 • Οικονομικό έγκλημα,
 • Απάτη, Διαζύγιο, Διατροφή, Γονική Μέριμνα, Επικοινωνία Τέκνων,
 • Ακίνητα,
 • Διοικητικό Δίκαιο,
 • Πνευματικά Δικαιώματα,
 • Διαδικασία Προστασίας από Καταγγελία,
 • Αποζημίωση,
 • Προμήνυση,
 • Περιουσιακή Αυτοτέλεια,
 • Υποστήριξη επιχειρηματιών, Επίλυση Διαφορών,
 • Πτώχευση και Αναδιοργάνωση, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων,
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
 • Εργατικό Δίκαιο,
 • Τροχαίο Ατύχημα, Είσπραξη Απαιτήσεων,
 • Αγγλικό Δίκαιο,
 • Δίκαιο του Ίντερνετ.