Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Ως σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας νοείται οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή υπονοούμενη έκφραση η οποία μειώνει και προσβάλλει την προσωπικότητα του ατόμου. Θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες, γεγονός όμως είναι ότι στις μέρες μας παρατηρείται και μία αύξηση της σεξουαλικής παρενόχλησης προς το ανδρικό φύλο.
Μέσω διακριτικής παρακολούθησης, αλλά και των ενεργειών που θα κάνετε κάτω από την καθοδήγηση και με την υποστήριξή μας, σας εξασφαλίζουμε την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Τι λένε για εμάς