Παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου

Παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου

Η παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ή προγράμματος (λογισμικού) επιτρέπεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς και επομένως η χρήση της υπηρεσίας αυτής για αθέμιτους λόγους απαγορεύεται (βάσει του νόμου 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003).

Η παρακολούθηση μπορεί να κριθεί αναγκαία όταν, για παράδειγμα, υπάρχει η υποψία ότι κάποιος έφηβος εμπλέκεται σε παράνομες πράξεις ή κάνει χρήση ουσιών (και πραγματοποιείται κατόπιν  γραπτής γονικής συναίνεσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια τέτοια παρέμβαση είναι συχνά σωτήρια, όπως επίσης και σε περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται ασθενείς με εκδηλωμένη άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ (Alzheimer).

Επίσης η παρακολούθηση από τον εργοδότη των εταιρικών κινητών τηλεφώνων των υπαλλήλων του επιτρέπεται όταν:

  • τα κινητά τηλέφωνα (κινητές συσκευές και τηλεφωνικά νούμερα) ανήκουν στον εργοδότη
  • οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας και όποια άλλα έξοδα συντήρησης των κινητών τηλεφώνων καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη
  • ο εργοδότης έχει ενημερώσει τους υπαλλήλους του για την παρακολούθηση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων τους

Ειδικότερα για την παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου με πρόγραμμα (λογισμικό) και γενικότερα για πληροφορίες για προγράμματα παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου επιλέξτε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

Σημαντικό!

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στα ιδιωτικά γραφεία ερευνών, όπου απευθύνονται. Οφείλουν να ελέγχουν, αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.

Τι λένε για εμάς