Παρακολουθήσεις

Παρακολουθήσεις

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών υποχρεούνται να βρίσκονται στα πλαίσια του νόμου 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003 και αφορά στους ιδιωτικούς ερευνητές. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις όπως η ανάγκη επιτήρησης ανηλίκων, στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να προβούμε σε παρακολούθηση για να διαπιστωθεί ο τρόπος που συμπεριφέρονται εκτός της οικογένειας.

Ο μόνος τρόπος να πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση ανηλίκου είναι με την πλήρη συναίνεση και γραπτώς από τους κηδεμόνες. Το γραφείο μας προσφέρει ένα άμεσο και τεκμηριωμένο αποτέλεσμα προσφέροντας σας υπηρεσίες μόνο από  εξειδικευμένους και πιστοποιημένους ερευνητές.

Σημαντικό!

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στα ιδιωτικά γραφεία ερευνών, όπου απευθύνονται. Οφείλουν να ελέγχουν, αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.

Τι λένε για εμάς