Απιστία

Οι ποιο διαδεδομένες μορφές απιστίας είναι:

  • απιστία συζύγου – γνωστή και ως συζυγική απιστία ή μοιχεία που αφορά τα παντρεμένα ζευγάρια
  • απιστία συντρόφου – που αφορά τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια ή τα ζευγάρια που βρίσκονται σε σοβαρό και πιθανόν μακροχρόνιο δεσμό

Στις μέρες μας η απιστία έχει αλλάξει πρόσωπο και μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και η ανταλλαγή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου. Έτσι πλέον υπάρχει και η διαδικτυακή απιστία που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μηνύματα ή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από ενδελεχή παρακολούθηση των καθημερινών κινήσεων προσφέρουμε στον ενδιαφερόμενο ουσιαστικές αποδείξεις που δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση.

Με άκρα εχεμύθεια και τηρώντας το προσωπικό απόρρητο, φέρνουμε στο φως περιπτώσεις απιστίας με απόλυτα τεκμηριωμένες μεθόδους, λειτουργώντας πάντα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου.

Έτσι, το γραφείο μας προσφέρει απτές αποδείξεις σχετικά με την ύπαρξη ή όχι απιστίας μεταξύ συζύγων ή συντρόφων.

Σημαντικό!

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στα ιδιωτικά γραφεία ερευνών, όπου απευθύνονται. Οφείλουν να ελέγχουν, αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.

Τι λένε για εμάς