Κέντρο Σπουδών - Σχολή για Ιδιωτικούς Ερευνητές - ντετέκτιβ στην Ελλάδα

Κέντρο Σπουδών - Σχολή για Ιδιωτικούς Ερευνητές - ντετέκτιβ στην Ελλάδα

Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος Κέντρο Σπουδών για Ιδιωτικούς Ερευνητές - ντετέκτιβ στην Ελλάδα 

Σπουδές Ιδιωτικού Ερευνητή με αναγνωρισμένο πτυχίο στην Ελλάδα, από τον Ιδιωτικό Ερευνητή Κώστα Σωτηρόπουλο και τη σχολή ντετέκτιβ - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "ΥΠΑΡΞΗ". Η νέα χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με μια αποκλειστική συνεργασία του καταξιωμένου Ιδιωτικού Ερευνητή Κώστα Σωτηρόπουλου και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΥΠΑΡΞΗ. Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι το πρώτο αναγνωρισμένο από το κράτος Κέντρο Σπουδών Ιδιωτικών Ερευνητών (με την μέχρι πρότινος ονομασία Ιδιωτικός Ντετέκτιβ) στην Ελλάδα, με επίσημο πτυχίο για τους απόφοιτους.

Σπουδές Ιδιωτικού Ερευνητή με αναγνωρισμένο πτυχίο στην Ελλάδα

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΥΠΑΡΞΗ είναι πιστοποιημένο από το κράτος ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείο Παιδείας, και έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στο επάγγελμα του Ιδιωτικού Ερευνητή. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών και θα παρέχει στους σπουδαστές Αναγνωρισμένο Πτυχίο Private Investigator.

Τί προσφέρει μία σχολή ντετέκτιβ στην Ελλάδα;

Η σχολή ντετέκτιβ στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη απήχηση και οργανωμένο πρόγραμα σπουδών λέγεται ΥΠΑΡΞΗ. Πρόκειται για ένα Κέντρο Δια Βιου Μάθησης με συγκεκριμένες στοχεύσεις για τους σπουδαστές του.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΥΠΑΡΞΗ αποτελεί ένα πρωτοπόρο κέντρο σπουδών στο χώρο των Ιδιωτικών Ερευνών για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η πρώτη αναγνωρισμένη σχολή ιδιωτικών ερευνητών (προηγούμενη ονομασία ιδιωτικών ντετεκτιβ) στην Ελλάδα. 

Ποιο είναι το επιτελείο καθηγητών στις σπουδές Ιδιωτικού Ερευνητή

Στο επιτελείο των καθηγητών βρίσκεται ο καταξιωμένος ιδιωτικός ερευνητής Κώστας Σωτηρόπουλος με την πολύτιμη και πολυετή εμπειρία του στις Ιδιωτικές Έρευνες. Με άμεσο, απλό και κατανοητό τρόπο μοιράζεται τις γνώσεις του με τους σπουδαστές, με στόχο να προετοιμάσει και να προμηθεύσει με τα απαραίτητα εφόδια τους αυριανούς επαγγελματίες Ιδιωτικούς Ερευνητές. Την ποιότητα του κύκλου σπουδών συμπληρώνουν αναγνωρισμένος δάσκαλος αυτοάμυνας με τεράστια γνώση στην αυτοάμυνα. Επίσης, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, αναγνωρισμένος-πιστοποιημένος ψυχολόγος και εγκληματολόγος. Γιατί πλαισιώνουν το κέντρο ΥΠΑΡΞΗ όλοι αυτοί οι ειδικοί; Ακριβώς, διότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες σε ό,τι αφορά τον χειρισμό στις ιδιωτικές εμπιστευτικές έρευνες και τον σωστό τρόπο αντιμετώπισής τους.

Σπουδές Ντετέκτιβ

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Ερευνητή

Οι ιδιωτικές έρευνες είναι βιωματικές και όχι σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Η πράξη είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για κάθε νέο ιδιωτικό ερευνητή. Ο σπουδαστής εκπαιδεύεται μεθοδικά, αποτελεσματικά, στην παρακολούθηση ατόμου και την διαχείριση των δυσκολιών αυτών με βιωματικές ασκήσεις και στην ηλεκτρονική παρακολούθηση. Επιπλέον, μαθαίνει τη σωστή και τεκμηριωμένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για χρήση σε δικαστικές υποθέσεις και την αντιμετώπιση πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων κατά την διάρκεια μιας έρευνας. 
Εκπαιδεύεται επίσης στο σχεδιασμό προστασίας εταιριών και ιδιωτών από κακόβουλες πράξεις, στην αντί παρακολούθηση και έλεγχο παγιδευμένων χωρών. 
Τέλος, στην ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, τον τρόπο οργάνωσης μιας έρευνες εκτός των συνόρων και γενικά το σωστό τρόπο και χειρισμό μιας εμπιστευτικής έρευνας από το αρχικό της στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και την παράδοση των αποδεικτικών στοιχείων. 
Ο εκπαιδευόμενος ουσιαστικά μαθαίνει τα μυστικά του επαγγέλματος από έμπειρους καθηγητές με οδηγό πάντα την ποιότητα του αναγνωρισμένου προγράμματος σπουδών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Ερευνητή

Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται κυρίως σε νέους σπουδαστές που θέλουν να ασκήσουν για πρώτη φορά το επάγγελμα του Ιδιωτικού Ερευνητή. Ωστόσο, απευθύνεται και σε εν ενεργεία Ιδιωτικούς Ερευνητές (πρώην όρος Ιδιωτικοί ντετέκτιβ), που θέλουν να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές και μεθόδους. Επιπλέον, μπορούν να το παρακολουθήσουν ιδιώτες που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο πεδίο της εμπιστευτικής έρευνας αποκτώντας μια πολυδιάστατη και πολύπλευρη γνώση.

Τα μαθήματα εκτός της εκπαίδευσης για την εκπλήρωση μιας αποτελεσματικής ιδιωτικής έρευνας, περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: 

  • εγκληματολογία, 
  • ψυχολογία ατόμου, 
  • βασικό επίπεδο αυτοάμυνας και 
  • αρκετή γνώση του νομικού πλαισίου

Το πρόγραμμα σπουδών, περιλαμβάνει συνολικά οκτώ εκπαιδευτικούς κύκλους. Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος έχει διάρκεια τριών ημερών και επιπρόσθετα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι διεξάγονται τις ημέρες Παρασκευή έως Κυριακή και με το πέρας κάθε κύκλου, ο σπουδαστής αποκτά βεβαίωση παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση των οκτώ κύκλων εκπαίδευσης, ο σπουδαστής συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, για την απόκτηση του διπλώματος Ιδιωτικού ερευνητή.

Οι σπουδαστές του κέντρου ΥΠΑΡΞΗ, μετά την αποφοίτηση τους αποκτούν έγκυρο πτυχίο Ιδιωτικού Ερευνητή και πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε καθένας τους να μπορέσει να ασκήσει επιτυχώς το επάγγελμα με ασφάλεια και προοπτική. Η υποστήριξη είναι διαρκής σε κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί για τα επόμενα 2 έτη, με σκοπό να ξεκινήσει δυναμικά η σταδιοδρομία τους.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κύκλων σπουδών είναι οι ακόλουθες: 

1ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 17:00-22:00
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018  ώρα  9:30- 15:30
Κυριακή  25  Φεβρουαρίου  2018  ώρα 11:00-16:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 ώρα 17:00-22:00
Σάββατο 24 Μαρτίου 2018  ώρα  9:30- 15:30
Κυριακή  25  Μαρτίου 2018  ώρα 11:00-16:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Παρασκευή 20  Απριλίου 2018 ώρα 17:00-22:00
Σάββατο 21 Απριλίου 2018  ώρα  9:30- 15:30
Κυριακή  22  Απριλίου  2018  ώρα 11:00-16:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 ώρα 17:00-22:00
Σάββατο  2 Ιουνίου 2018  ώρα  9:30- 15:30
Κυριακή  3 Ιουνίου   2018  ώρα 11:00-16:00

2ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι κύκλοι 5-8 (για το δεύτερο έτος σπουδών) θα διεξαχθούν από τον Σεπτέμβριο 2018 έως τον Μάρτιο 2019.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Σπουδών Ιδιωτικού Ερευνητή

Συμμετοχή για το κύκλο σπουδών Ιδιωτικού Ερευνητή μπορούν να δηλώσουν άνδρες και γυναίκες, 18-65 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η έναρξη του 1ου Κύκλου των Σπουδών Ιδιωτικού Ερευνητή είναι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Στη διάθεσή σας

Φιλικά 

Κ. Σωτηρόπουλος
 

Τι λένε για εμάς