ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΑΤΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑΑναζητάτε ντετέκτιβ Πάτρα ή γραφεία ντετέκτιβ Πάτρας για τη διαλεύκανση της προσωπικής σας υπόθεσης; Τα γραφεία Κώστας Σωτηρόπουλος με τους καλύτερους ιδιωτικούς ερευνητές Πάτρας αναλαμβάνουν τις πιο δύσκολες υποθέσεις για ιδιωτικές έρευνες στην Πάτρα.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΑΤΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ


Γραφεία ιδιωτικών ερευνών στην Πάτρα

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Sotiropoulos & Associates ιδρύθηκαν από έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικών ερευνών σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Τα γραφεία μας με έδρα την Αθήνα αναλαμβάνουν υποθέσεις ερευνών τόσο στην Πάτρα όσο και σε όλη την Ελλάδα.

Άξιο προσοχής είναι ότι έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες υποθέσεις ιδιωτικών ερευνών μέχρι σήμερα, διατηρώντας την αξιοπιστία μας στο χρόνο. Αδιάψευστες αποδείξεις είναι οι μαρτυρίες των πελατών μας να αποτελούν τις καλύτερες συστάσεις.

Πώς να επιλέξετε Ιδιωτικό Ερευνητή στην Πάτρα;

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΑΤΡΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ

Ο ιδιωτικός ερευνητής στην Πάτρα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση από επίσημο κρατικό φορέα στην ειδικότητα του και να είναι μέλος αντίστοιχου αναγνωρισμένου συλλόγου του επαγγέλματος του.

Επίσης, θα πρέπει να λειτουργεί εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου (Ν. 3206 /19.12.2003 (ΦΕΚ Α’ 298/23.12.2003).

Ακόμη, είναι αναγκαίο να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποια πλεονεκτήματα έχουν οι ντετέκτιβ Ιδιωτικοί Ερευνητές Sotiropoulos Detectives & Associates στην Πάτρα;

Τα πλεονεκτήματα από τα γραφεία ερευνών μας μεταξύ άλλων είναι:

 1. Η απόλυτη εχεμύθεια διαπνέει κάθε συνεργασία μας από την αρχή κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση μίας υπόθεσης.
 2. Η διακριτικότητα εξυπακούεται ότι χαρακτηρίζει οποιαδήποτε κίνησή μας συνολικά σε οποιαδήποτε προσέγγιση.
 3. Η αυτοσυνέπεια είναι η ειδοποιός διαφορά μας: Η συμφωνία μας με τον πελάτη όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και αλλού τηρείται στο ακέραιο.
 4. Η επαγγελματική μας εμπειρία για 30 συναπτά έτη στο χώρο των ντετέκτιβ στην Πάτρα σε Ελλάδα και εξωτερικό από μόνη της διασφαλίζει τις βέλτιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών.
 5. Οι πολλές Πιστοποιήσεις τόσο κρατικές όσο και επαγγελματικής φύσεως είναι για σας η καλύτερη εξασφάλιση. Να είστε βέβαιοι για την ασφαλή επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια και την καταστροφή τους μετά το πέρας των ερευνών.
 6. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι επικαιροποιημένος, ώστε να μπορούμε να συνδράμουμε σε κάθε υπόθεση όπως τα μεγαλύτερα γραφεία του εξωτερικού.
 7. Η δραστηριοποίησή μας στο εξωτερικό και η συνεργασίες μας με ντετέκτιβ στη διεθνή σκηνή κάνουν εφικτές: παρακολούθηση τηλεφώνων και αναζήτηση προσώπων σε όλον τον κόσμο.

Ιδιωτικός ερευνητής στην Πάτρα για απόλυτη επιτυχία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στην Πάτρα

Αναλαμβάνουμε όχι μόνο τις πιο δύσκολες υποθέσεις για επαγγελματικές και ιδιωτικές έρευνες στην Πάτρα αλλά και αποστολές σε όλον τον κόσμο.


Αν αναζητάτε Γραφείο ιδιωτικών ερευνών, τότε σας έχουμε την καλύτερη λύση. Ιδιαίτερα για την περιοχή Πάτρας διαθέτουμε Ιδιωτικούς Ερευνητές, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Συνεργαζόμαστε μαζί τους για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Γιατί να επιλέξετε τα γραφεία ντετέκτιβ K. Sotiropoulos & Associates για την υπόθεσή σας στην Πάτρα;

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 24h στην Πάτρα

Δείτε μερικούς μόνο από τους λόγους που επιλέγετε τα γραφεία K. Sotiropoulos & Associates για την υπόθεσή σας στην Πάτρα.

Είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Έλληνας Ιδιωτικός Ερευνητής Ντετέκτιβ, ο οποίος διδάσκει από το 2016 σε επίσημα αναγνωρισμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΕΚ το επάγγελμα του «Detective».

Ως Ιδιωτικός Ερευνητής έχει συντονίσει χιλιάδες έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατέχει Πτυχίο με αντικείμενο τις Θεωρίες Προσωπικότητας, όπως επίσης Δίπλωμα Criminal Profiling.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δείτε τι απαγορεύεται με το ΝΟΜΟ 3206/2003 ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003

Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3206/2003 ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003 απαγορεύεται η χρήση των τίτλων: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ αλλά αντί αυτών χρησιμοποιούνται πλέον οι νόμιμες εκφράσεις: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στην Πάτρα και ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ στην Πάτρα.

Αν θέλετε να πληροφορηθείτε για το κόστος μίας ιδιωτικής έρευνας δείτε τη συνέχεια του παρόντος άρθρου.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές μίας ιδιωτικής έρευνας στην Πάτρα;

Το κόστος μιας εμπιστευτικής έρευνας κυμαίνεται ανάλογα με:

 • Το χρονικό διάστημα που αυτή θα διαρκέσει.
 • Τη μεθοδολογία που θα αποφασιστεί για να προχωρήσει η έρευνα.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιηθεί επί μέρους και συνολικά.
 • Οι τοπικές παράμετρες που θα επηρρεάσουν την έρευνα.
 • Ο χώρος (γεωγραφική περιοχή, εργασιακός χώρος, προσωπικός χώρος κ.α.), όπου θα γίνει η δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των στρατηγικών.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την οικονομική κρίση στη χώρα μας και τη δυσκολία, που αυτή έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι το κόστος είναι προσιτό σε όλους τους πελάτες μας (ιδιώτες και επιχειρήσεις).

Συχνές ερωτήσεις (F.A.Q.)

Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις συνοπτικά με σύντομες απαντήσεις:

Ένας ντετέκτιβ στην Πάτρα θα γίνει πολύ εύκολα αντιληπτός. Για αυτό η επιλογή ενός οργανωμένου γραφείου ιδιωτικών ερευνών είναι προτιμητέα.

Τα γραφεία ερευνών μας έχουν εξασφαλίσει για σας τις πιο έγκυρες και αποτελεσματικές συνεργασίες στη διεθνή σκηνή.


Εκτός από ντέτεκτιβ στην Πάτρα έχουμε συνεργασίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης!

Ο Κώστας Σωτηρόπουλος έχει μια σταθερή μακροχρόνια συνεργασία με έγκυρους αναγνωρισμένους ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Στις μέρες μας η παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου είναι πολύ διαδεδομένη αφού ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που ανταλλάσσουμε καθημερινά γίνεται με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Έτσι η παρακολούθηση μέσω κινητού πολλές φορές είναι η καλύτερη μέθοδος για να μάθουμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν.

Έτσι, ένας διαδεδομένος τρόπος παρακολούθησης ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου είναι με την εγκατάσταση ειδικού προγράμματος παρακολούθησης. Το σχετικό λογισμικό παρακολούθησης μπορεί να αγοραστεί μέσω του διαδικτύου και να εγκατασταθεί στο κινητό τηλέφωνο (συσκευή) του προσώπου / ατόμου που θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Έτσι η παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων γίνεται ευκολότερη και οικονομικότερη μιας και δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στο υλικό (hardware) της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ στην Πάτρα

Παρακολούθηση τηλεφώνων στην Πάτρα

Ακολουθούν 14 σημεία που αξίζει να διαβάσετε! Εφόσον λειτουργήσει ολοκληρωμένα το πρόγραμμα παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου και ανάλογα με τις δυνατότητες που αυτό διαθέτει μπορείτε να παρακολουθήσετε:

 1. Επαφές (Contacts)
 2. Ηχογραφημένες Συνομιλίες (Call Recordings)
 3. Καταγραφή Ήχων Περιβάλλοντος Χώρου (Ambient Voice Recording)
 4. Ιστορικό Κλήσεων (Call History)
 5. Μηνύματα SMS (Text Messages)
 6. Τοποθεσίες (Locations)
 7. Επίσκεψη σε Ιστότοπους / Ιστορικό Περιηγητή (Browser History)
 8. Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Emails)
 9. Φωτογραφίες (Photographs) και Βίντεο (Video)
 10. Εγκαταστημένες Εφαρμογές (Installed Applications)
 11. Πληροφορίες Κυψέλης και Ασυρμάτων Δικτύων που συνδέθηκε
 12. Πληροφορίες / Κατάσταση Συσκευής (Σήμα, Μπαταρία, Αποθηκευτικός Χώρος)
 13. Απομακρυσμένη διαχείριση λειτουργιών της συσκευής στην Πάτρα (Κλείδωμα οθόνης, διακοπή και έναρξη της καταγραφής κτλ.)
 14. Πιο εξελιγμένα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν και μηνύματα από Viber, WhatsΑpp, Hangouts, Skype, Facebook, Twitter κτλ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών σε όλη την Ελλάδα

Οι τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας είναι προσαρμοσμένο στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Παρόλο που διαθέτουμε χαμηλές τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό δεν θυσιάζουμε καθόλου την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Καλέστε μας 24 ώρες και ενημερώστε μας για τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης, που σας ενδιαφέρει να μας αναθέσετε. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να σας εξυπηρετήσουμε και να παραμείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από όλες τις απόψεις σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας.ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - Τι λένε για εμάς

Ντετέκτιβ με λόγο τιμής και αξιοπρέπεια. Ταχύτατο γραφείο ιδιωτικών ερευνών. Συστήνω.

- Χρήστος, Αθήνα

Αποτελεσματικός και διακριτικός. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με αυτό το γραφείο.(Google translate)

- Alex, Ηνωμένο Βασίλειο

Πραγματικά πολύ σοβαροί στην δουλειά τους....υπεύθυνοι άνθρωποι, συστήνω ανεπιφύλακτα.

- Niki, Κηφισιά

Δεν μοιράζομαι αυτά που ξέρω και προσπαθώ να του πω ότι τα καταφέρνω για συνεργάτης του. Ωστόσο παίρνω την ευθύνη να σας τον συστήσω ανεπιφύλαχτα.

- ΜΑΝΟΣ, Ελλάδα

Αποδεδειγμένα πλήρη εχεμύθεια και σύντομα αποτελέσματα. Πάνω απ' όλα με τον ανθρωπο γίνεσαι φιλος, λες και γνωρίζεσαι από χρόνια, κάτι σσν γνωστός από παλιά..!

- Κωσταντίνος, Αθήνα

Γραφείο ντετέκτιβ με εξυπηρέτηση, ευγενικό προσωπικό και απόλυτη εχεμύθεια. Μπράβο σας! Θα σας συστήνω ανεπιφύλακτα.

- Βαγγέλης, Θεσσαλονίκη