Προστασία ηλικιωμένων ατόμων

Προστασία ηλικιωμένων ατόμων

Πολλές οικογένειες προσλαμβάνουν κάποιο άτομο για να φροντίζει τους αγαπημένους τους που χρήζουν βοήθειας λόγω ηλικίας ή ασθένειας.

Πολλά είναι τα κρούσματα όπου το άτομο που έχει προσληφθεί είτε κακοποιεί τον ηλικιωμένο, είτε δεν φροντίζει επαρκώς την υγιεινή του και δεν είναι λίγες οι φορές που ηλικιωμένοι έχουν πέσει θύματα κλοπής.

Προτού κάποιος προβεί σε μία πρόσληψη που αφορά άτομο για τη φροντίδα ηλικιωμένων, εμείς διασταυρώνουμε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου, την προϋπηρεσία του και το κατά πόσο αυτή υφίσταται, διενεργούμε έλεγχο των συστατικών επιστολών, ακόμα και τηλεφωνική επικοινωνία με προηγούμενους εργοδότες οι οποίοι μας ενημερώνουν για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του.

Σημαντικό!

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στα ιδιωτικά γραφεία ερευνών, όπου απευθύνονται. Οφείλουν να ελέγχουν, αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.

Τι λένε για εμάς