Παρακολούθηση

Παρακολούθηση

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών υποχρεούνται να βρίσκονται στα πλαίσια του νόμου 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003 και αναφέρεται στους ιδιωτικούς ερευνητές.

Η παρακολούθηση ατόμων επιτρέπεται αυστηρά κάτω από ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις όπως:

Παρακολούθηση ανηλίκων: μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συνεννόησης και πάντα με την νόμιμη ανάθεση (γραπτώς) από τους κηδεμόνες. Για την επιτήρηση των ανηλίκων μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για να διαπιστωθεί ο τρόπος που συμπεριφέρονται εκτός της οικογενείας.

Αντιμετώπιση κρουσμάτων παρακολούθησης: υποψιάζεστε ότι κινδυνεύετε ή ότι παρακολουθούν τις κινήσεις, τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο ή ακόμα και τις τηλεπικοινωνίες σας;

Για την προστασία ή την υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων (ατομικών ή οικογενειακών), δικαιώματα της ιδιοκτησίας, πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων το γραφείο μας λειτουργεί πάντοτε εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου, χωρίς παραβιάσεις και θέτοντας ως μοναδική μας προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων σας.

Σημαντικό!

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στα ιδιωτικά γραφεία ερευνών, όπου απευθύνονται. Οφείλουν να ελέγχουν, αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.

Τι λένε για εμάς