Έλεγχος αξιοπιστίας εταιρειών

Έλεγχος αξιοπιστίας εταιρειών

Η ανεργία στις μέρες μας, κυρίως στις ηλικίες 25-40, οδηγεί πολλούς ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας στην απόφαση να φύγουν για το εξωτερικό, με σκοπό την αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών.

Φτάνοντας στον προορισμό τους, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που πίστευαν ότι επικρατούν, και καταλήγουν να εργάζονται με μικρότερο μισθό και διαφορετικούς όρους συνεργασίας από τους συμφωνηθέντες.

Το γραφείο μας μέσου ενός δικτύου ελέγχου που δρα κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες, είναι σε θέση να διεξάγει έλεγχο αξιοπιστίας εταιρειών και έτσι ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με:

  • Τη φήμη της εταιρείας
  • Την αξιοπιστία της
  • Το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί
  • Τα ενδεχόμενα παράπονα των υπαλλήλων που απασχολεί μια εταιρεία, σχετικά με αθέτηση όρων

Με τον έλεγχο αξιοπιστίας εταιρειών πολλές ανασφάλειες, φόβοι, και πιθανά μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται.

Σημαντικό!

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στα ιδιωτικά γραφεία ερευνών, όπου απευθύνονται. Οφείλουν να ελέγχουν, αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.

Τι λένε για εμάς