Βράβευση κ. Σωτηρόπουλου

Βράβευση κ. Σωτηρόπουλου από τον Υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας.